Metakognitiv terapi (MCT)

Jag erbjuder Metakognitiv terapi under utbildning (nivå 1). Då det är en utbildningsterapi kommer 1-2 sessioner att filmas, innehållet användas i utbildningssyfte men naturligtvis under hälso- och sjukvårdslagens sekretessramar.


Pris Metakognitiv terapi: 650 kr/gång


Välkommen att kontakta mig på elise.liljekvist@neuromind.se


Om Metakognitiv terapi (MCT)

Metakognitiv terapi (MCT) är en evidensbaserad behandling vid generaliserat ångestsyndrom, GAD, och prövas även vid bland annat depression och posttraumatisk stressyndtom, PTSD. 


Enligt MCT-modellen består psykologiska problem i hög grad av en ond cirkel av oro och grubblerier, ett överdrivet fokus på upplevda problem och hot samt ett destruktivt beteende. MCT syftar till att bryta detta mönster och återskapa klientens kontroll över –och reglering av – sin uppmärksamhet, sina tankar och känslor.


MCT är en aktiv, strukturerad och förändringsinriktad terapi med en tydlig gemensam förståelse av problemet.